[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 3824
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie_KON A ID4512.pdf
15.4.2014 20:00:00
16.4.2014 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 3831 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.4.2014 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
2 Riaditeľ odboru 14.4.2014 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.4.2014 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.4.2014 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská