[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 3641
R_A1SZME - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-2014-3931.pdf
15.4.2014 20:00:00
16.4.2014 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 3834 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 9.4.2014 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
2 Riaditeľ odboru 14.4.2014 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.4.2014 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.4.2014 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská