[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 3580
R_A1SZMN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie _K22_ N38.pdf
15.2.2014 20:00:00
16.2.2014 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 3401 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.2.2014 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 14.2.2014 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 14.2.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
4 Minister 14.2.2014 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská