[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 3398
R_A1SZMN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-2013-3271.pdf
15.1.2014 20:00:00
16.1.2014 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 3577 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.1.2014 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
2 Riaditeľ odboru 14.1.2014 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.1.2014 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.1.2014 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská