[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 3273
R_STOP - Rozhodnutie o zastavení konania
S
application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-2013-2843.pdf
15.1.2014 20:00:00
16.1.2014 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 7.1.2014 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
2 Riaditeľ odboru 14.1.2014 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.1.2014 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.1.2014 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská