[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 2233
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-2013-2744 .pdf
15.4.2013 20:00:00
16.4.2013 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.4.2013 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
2 Riaditeľ odboru 12.4.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 12.4.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 12.4.2013 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská