[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 2110
R_A1SZMN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-2013-MZ108.pdf
15.4.2013 20:00:00
16.4.2013 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 2247 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.4.2013 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
2 Riaditeľ odboru 12.4.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 12.4.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 12.4.2013 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská