[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 2103
R_A1ZPE - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-1978-2013-OKCLP.pdf
15.4.2013 20:00:00
16.4.2013 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.4.2013 Podpis Peter Bartoš
2 Riaditeľ odboru 12.4.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 12.4.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 12.4.2013 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská