[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 2
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S00289-OKCLP-2012-Z1-2.pdf
15.4.2012 20:00:00
16.4.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.2.2012 Podpis Matúš Tekeľ
2 Riaditeľ odboru 14.2.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 14.2.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
4 Minister 1.4.2012 Podpis MUDr. Ivan Uhliarik