[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 1975
R_A1ZPE - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie _K2_N14.pdf
15.1.2013 20:00:00
16.1.2013 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 1335 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.1.2013 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 14.1.2013 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 14.1.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
4 Minister 15.1.2013 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská