[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 1820
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf kon2231.pdf
15.12.2012 20:00:00
16.12.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.12.2012 Podpis Peter Bartoš
2 Riaditeľ odboru 13.12.2012 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 13.12.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 13.12.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská