[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 12072
R_A2ZVZP - Rozhodnutie - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
1
application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKCHZPDP-13071.pdf
15.4.2024 20:00:00
16.4.2024 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.4.2024 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
2 Riaditeľ odboru 10.4.2024 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 12.4.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková