[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11980
R_STOP - Rozhodnutie o zastavení konania
S
application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKCHZPDP-13168.pdf
15.4.2024 20:00:00
16.4.2024 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 8.4.2024 Podpis Mgr. Zuzana Gereg, MBA
2 Riaditeľ odboru 9.4.2024 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 12.4.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková