[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11954
R_A3ZP - Rozhodnutie - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
1
application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKCHZPDP-12906.pdf
15.1.2024 20:00:00
16.1.2024 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 9.1.2024 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
2 Riaditeľ odboru 9.1.2024 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 15.1.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková