[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11810
R_A2ZVZP - Rozhodnutie - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
1
application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKCHZPDP-12888.pdf
15.10.2023 20:00:00
16.10.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.10.2023 Podpis Mgr. Zuzana Gereg, MBA
2 Riaditeľ odboru 11.10.2023 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 12.10.2023 Podpis Michal Palkovič