[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11765
R_A1SZMN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKCHZPDP-12851.pdf
15.10.2023 20:00:00
16.10.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.10.2023 Podpis Mgr. Zuzana Gereg, MBA
2 Riaditeľ odboru 11.10.2023 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 12.10.2023 Podpis Michal Palkovič