[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11732
R_A1ZPN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie K121_N175.pdf
15.8.2023 20:00:00
16.8.2023 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 11692 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.8.2023 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 14.8.2023 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ sekcie 14.8.2023 Podpis Peter Polák
4 Minister 14.8.2023 Podpis Michal Palkovič