[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11715
R_A1ZPE - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKCHZPDP-12552.pdf
15.7.2023 20:00:00
16.7.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.7.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
2 Riaditeľ odboru 13.7.2023 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 13.7.2023 Podpis Michal Palkovič