[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11609
R_A2ZVSZM - Rozhodnutie - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
1
application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKCHZPDP-12686.pdf
15.7.2023 20:00:00
16.7.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.7.2023 Podpis Mgr. Zuzana Gereg
2 Riaditeľ odboru 12.7.2023 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 13.7.2023 Podpis Michal Palkovič