[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11524
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie- K119_N172.pdf
15.5.2023 20:00:00
16.5.2023 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 11510 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.5.2023 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 12.5.2023 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ sekcie 12.5.2023 Podpis Michal Palkovič
4 Minister 12.5.2023 Podpis Eduard Heger