[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11334
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKCHZPDP-12578.pdf
15.4.2023 20:00:00
16.4.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.4.2023 Podpis Mgr. Zuzana Gereg, MBA
2 Riaditeľ odboru 11.4.2023 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 14.4.2023 Podpis Eduard Heger