[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11147
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie K118_N170.pdf
15.11.2022 20:00:00
16.11.2022 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 11145 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.11.2022 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 15.11.2022 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ sekcie 15.11.2022 Podpis Peter Polák
4 Minister 15.11.2022 Podpis Vladimír Lengvarský