[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 11014
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC-12009.pdf
15.7.2022 20:00:00
16.7.2022 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.7.2022 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
2 Riaditeľ odboru 14.7.2022 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 14.7.2022 Podpis Vladimír Lengvarský