[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 10594
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie-S08388-2021-OKaC-11421.pdf
15.10.2021 20:00:00
16.10.2021 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.10.2021 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
2 Riaditeľ odboru 14.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
3 Minister 14.10.2021 Podpis Vladimír Lengvarský