[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 10239
R_A1ZPN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie K109_N160.pdf
15.2.2021 20:00:00
16.2.2021 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 10159 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.2.2021 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 15.2.2021 Podpis Bronislava Šalková
3 Minister 15.2.2021 Podpis Marek Krajčí