[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 10159
R_A1ZPN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf S08388-2021-OKaC-10470.pdf
15.1.2021 20:00:00
16.1.2021 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 10239 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.1.2021 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 14.1.2021 Podpis Mgr. Mária Kobielska
3 Minister 14.1.2021 Podpis Marek Krajčí