[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 10050
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie K105_N155.pdf
15.11.2020 20:00:00
16.11.2020 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 10047 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.11.2020 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 13.11.2020 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ sekcie 13.11.2020 Podpis Peter Mrva
4 Minister 13.11.2020 Podpis Marek Krajčí