[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 10047
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S15796-2020-OKC-10798.pdf
15.10.2020 20:00:00
16.10.2020 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 10050 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.10.2020 Podpis Mgr. Mária Kobielska
2 Riaditeľ odboru 14.10.2020 Podpis Mgr. Mária Kobielska
3 Minister 14.10.2020 Podpis Marek Krajčí