[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

26157
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pfizer Europe MA EEIG (Miroslav Lednár)
J07AL02
9746D
3722026157
Právoplatný
29.7.2022 14:53:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_Apexxnar.pdf Žiadosť o zaradenie A1P 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Apexxna... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
text/dali Navrh_znenia_riadku_9746D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf apexxnar-epar-product-infor... Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf dec_154546_sk_Apexxnar.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf IL_Apexxnar_03 2022.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf S_FE_liek_Apexxnar_Pfizer E... Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Screenshots ceny_Apexxnar_7... Iná príloha 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
image/png HDP per capita 2020.PNG Iná príloha 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
application/x-zip-compressed Literatura_.zip Iná príloha 29.7.2022 Podpis Miroslav Lednár
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_26157_Apexxnar_A1P.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.4.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8322 1 R_A1P application/pdf S17088-2023-OKCHL-26157.pdf 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 7.3.2023 16:27:45
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 7.3.2023 16:27:22
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.3.2023 8:25:48
Medicínske stanovisko OPS J07.
Autor: Mgr. Ivan Kraszkó - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 3.3.2023 12:40:05
Hodnotiaca správa odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku, ktorá obsahuje dôverné informácie bola sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 24.2.2023 8:07:55
Medicínske stanovisko OPS R.
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 5.8.2022 15:27:25
Dobrý deň, dovoľujeme si potvrdiť, že v súvislosti s novelizáciou zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj skutočnosťou, že rozhodovanie ohľadom tohto konania bude prebiehať už za podmienok definovaných novým znením zákona, sme pripravení postupovať v plnej súčinnosti podľa novelizovanej legislatívy a rokovať s MZ SR za účelom uzavretia zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 5.8.2022 15:26:31
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na obsah dôverných informácií boli elektronicky cez neverejnú zónu "Iné podania" ku konaniu doplnené nižšie uvedené prílohy k tejto žiadosti: 1. Model nákladovej užitočnosti lieku Apexxnar (CUA model), 2. Model dopadu na rozpočet - Apexxnar (BIA model), 3. Prílohy k FEK rozboru
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 1.8.2022 18:44:51
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť potvrdenie o úhrade správneho poplatku.