[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica zo dňa 24.6. až 26.6. 2013
28.6.2013
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
2746 ZM NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 12.2.2013 9:56:36 Detaily
2907 ZM NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.11.2013 9:59:03 Detaily
2908 ZM NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.11.2013 9:58:36 Detaily
2912 A1N Menarini International Operations Luxembourg S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2013 13:58:45 Detaily
2913 A1N Menarini International Operations Luxembourg S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2013 14:03:25 Detaily
2914 A1N Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.3.2013 21:54:24 Detaily
2916 A1N Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.3.2013 22:01:16 Detaily
3018 ZM NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.4.2013 13:53:42 Detaily
3321 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.8.2013 10:28:41 Detaily
3322 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 8:54:07 Detaily
3323 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 8:55:57 Detaily
3324 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 8:57:07 Detaily
3325 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 8:59:20 Detaily
3326 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 9:00:48 Detaily
3327 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 9:02:17 Detaily
3328 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 9:03:59 Detaily
3330 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 9:08:56 Detaily
3331 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 7.6.2013 9:13:10 Detaily
3332 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.11.2013 9:57:49 Detaily