[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica zo dňa 29.5.2013
30.5.2013
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
2744 A1N Astellas Pharma Europe B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.2.2013 16:57:33 Detaily
2745 A1N Astellas Pharma Europe B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.2.2013 17:01:45 Detaily
2750 A1N GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.2.2013 21:56:15 Detaily
2755 A1N Merck Sharp & Dohme Ltd. Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.2.2013 9:45:35 Detaily
2770 A1N NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.2.2013 12:44:07 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia
application/msword OOM - ID 2367 - A10 2013-09... 30.5.2013
application/msword OOM_B_L01_ZM_62_KON_B.doc 30.5.2013
application/msword OOM_J_ZM_65_KON_J.doc 30.5.2013