[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zapisnica 2023_03_10
13.3.2023
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
23321 ZM AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG Správny poplatok uhradený Právoplatný 9.3.2022 22:43:41 Detaily
25291 ZM Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.4.2022 16:48:45 Detaily
25292 ZM Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.4.2022 16:50:52 Detaily
25296 ZM Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.4.2022 16:12:16 Detaily
25658 A1N Pfizer Europe MA EEIG Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2022 14:34:41 Detaily
25659 A1N Pfizer Europe MA EEIG Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2022 14:35:21 Detaily
25950 ZM AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.6.2022 19:39:02 Detaily
25958 ZM Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.6.2022 13:02:56 Detaily
26190 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.7.2022 16:39:42 Detaily
26191 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.7.2022 16:30:23 Detaily
26192 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.7.2022 16:31:49 Detaily
26194 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.7.2022 16:32:29 Detaily
26495 ZM Gilead Scienses Ireland UC Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.8.2022 11:15:01 Detaily
26743 A1N AstraZeneca AB Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2022 18:35:55 Detaily
27842 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.2.2023 15:58:28 Detaily
27843 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.2.2023 15:59:57 Detaily
28070 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.3.2023 14:33:42 Detaily
28074 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.3.2023 14:39:01 Detaily
28077 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.3.2023 15:27:08 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_podnet_zmena ref.skupin... 13.3.2023
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_podnet_zmena_IO_Transla... 13.3.2023
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_podnet_zrušenie IO lura... 13.3.2023
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Podnet kateogorizačnej komi... 13.3.2023