[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zapisnica 2022_12_06
8.12.2022
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
23911 A1N Zentiva k.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2022 14:15:40 Detaily
23912 A1N Zentiva k.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2022 14:15:30 Detaily
23979 A1N Bayer AG Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2022 12:55:24 Detaily
23980 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2022 18:57:36 Detaily
25708 A1P NOVARTIS Ireland LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2022 14:42:43 Detaily
27238 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.11.2022 13:35:50 Detaily
27239 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.11.2022 13:39:27 Detaily
27241 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.11.2022 13:47:44 Detaily
27244 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.11.2022 14:28:38 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_26461_KON_zmena_IO_Abir... 8.12.2022
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_podnet_zmena_IO_Darvads... 8.12.2022