[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zapisnica KK zo dňa 4.3.2021
8.3.2021
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
1 2 >
20284 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:30:53 Detaily
20285 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:31:27 Detaily
20286 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:31:49 Detaily
20287 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:32:28 Detaily
20288 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:33:03 Detaily
20289 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:33:19 Detaily
20290 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:33:35 Detaily
20291 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:34:01 Detaily
20292 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:34:38 Detaily
20293 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:35:19 Detaily
20295 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:36:04 Detaily
20296 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:36:22 Detaily
20297 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:36:44 Detaily
20298 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:37:16 Detaily
20299 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:37:33 Detaily
20300 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:38:08 Detaily
20307 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:38:43 Detaily
20310 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:39:35 Detaily
20311 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:40:12 Detaily
20313 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:40:56 Detaily
20314 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:42:12 Detaily
20315 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:42:51 Detaily
20331 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:43:15 Detaily
20332 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:44:28 Detaily
20818 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.12.2020 7:45:02 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia