[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica KK zo dňa 22.8.2019
2.9.2019
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
17147 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 14.8.2019 11:00:33 Detaily
16579 A1N Orphan Europe SARL Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2019 15:41:35 Detaily
16578 A1N Orphan Europe SARL Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2019 15:41:16 Detaily
16566 A1N Novo Nordisk A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2019 12:09:30 Detaily
16565 A1N Novo Nordisk A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2019 12:04:19 Detaily
16478 A1N Adamed Pharma S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2019 21:18:51 Detaily
16477 A1N Adamed Pharma S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2019 21:16:52 Detaily
16476 A1N Adamed Pharma S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2019 21:11:15 Detaily
15853 A1N Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.5.2019 15:45:58 Detaily
15846 A1N Laboratoires THEA Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.5.2019 10:33:47 Detaily
15811 A1N Amgen Europe B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.5.2019 11:40:06 Detaily
15799 A1N Roche Registration GmbH. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.5.2019 16:34:28 Detaily
15738 A1P Celgene Europe BV Správny poplatok uhradený Právoplatný 23.8.2019 13:04:00 Detaily
15737 A1P Celgene Europe BV Správny poplatok uhradený Právoplatný 23.8.2019 13:05:17 Detaily
15476 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 6.5.2019 17:35:26 Detaily
15475 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 6.5.2019 17:38:55 Detaily
15473 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 6.5.2019 17:40:02 Detaily
15379 A1P Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 2.5.2019 16:51:55 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia