[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica z KK zo dňa 24.7.2019
31.7.2019
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
16244 A1N Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.4.2019 17:58:35 Detaily
16245 A1N Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.4.2019 17:59:59 Detaily
16246 A1N Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.4.2019 17:59:22 Detaily
16247 A1N Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.4.2019 17:59:48 Detaily
16248 A1N Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.4.2019 17:59:33 Detaily
16281 A1N KRKA, d.d., Novo mesto Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.4.2019 12:44:25 Detaily
16282 A1N KRKA, d.d., Novo mesto Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.4.2019 12:46:41 Detaily
16301 A1N Bioprojet Pharma Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.4.2019 16:04:51 Detaily
15099 A1P Gilead Scienses Ireland UC Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.9.2019 9:38:24 Detaily
16894 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 8.7.2019 7:18:40 Detaily
16498 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.5.2019 15:21:14 Detaily
16499 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.5.2019 15:21:34 Detaily
16558 ZM DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.5.2019 9:07:44 Detaily
16559 ZM DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.5.2019 9:09:07 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia