[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica KK zo dňa 26.6.2019
3.7.2019
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
15051 A1N Amicus Therapeutics UK Ltd. Správny poplatok uhradený Právoplatný 14.3.2019 14:51:21 Detaily
15293 ZM UCB Pharma SA Správny poplatok uhradený Právoplatný 22.3.2019 13:07:04 Detaily
16029 A1N Alnylam Netherlands B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.3.2019 14:44:01 Detaily
15936 A1P Chiesi Orphan B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2019 8:10:25 Detaily
16109 A1N Pfizer Europe MA EEIG Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2019 19:12:18 Detaily
16061 ZM Merck Sharp & Dohme B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2019 19:35:59 Detaily
15768 A1N sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2019 19:58:57 Detaily
15769 A1N sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2019 19:59:45 Detaily
15770 A1N sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2019 20:00:44 Detaily
15771 A1N sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2019 20:01:19 Detaily
15772 A1N sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2019 20:02:09 Detaily
15773 A1N sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2019 20:02:48 Detaily
15303 A1N Gilead Scienses Ireland UC Správny poplatok uhradený Právoplatný 24.5.2019 12:36:47 Detaily
16635 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 5.6.2019 10:53:26 Detaily
16636 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 5.6.2019 10:54:38 Detaily
15063 A1N Santhera Pharmacuticals GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.8.2019 10:29:30 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia