[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica zo dňa 03.04.2019 a per rollam
12.4.2019
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
15219 A1P Pierre Fabre Médicament Správny poplatok uhradený Právoplatný 18.12.2018 21:11:07 Detaily
15218 A1P Pierre Fabre Médicament Správny poplatok uhradený Právoplatný 18.12.2018 21:11:21 Detaily
15217 A1P Pierre Fabre Médicament Správny poplatok uhradený Právoplatný 18.12.2018 21:11:39 Detaily
15204 A1N KRKA, d.d., Novo mesto Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.12.2018 15:38:29 Detaily
15206 A1N KRKA, d.d., Novo mesto Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.12.2018 15:39:18 Detaily
15208 A1N KRKA, d.d., Novo mesto Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.12.2018 15:40:02 Detaily
15191 A1N Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.12.2018 21:55:59 Detaily
15267 A1N Dr. Falk Pharma GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.12.2018 15:49:18 Detaily
15183 A1P sanofi-aventis groupe Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.12.2018 16:12:34 Detaily
14806 A1P MSD VACCINS Správny poplatok uhradený Právoplatný 15.1.2019 11:22:25 Detaily
15055 A1N Glaxo Group Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.1.2019 15:52:05 Detaily
15010 A1P Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 11.2.2019 19:37:17 Detaily
15008 A1P Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 11.2.2019 19:37:33 Detaily
15009 A1P Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 11.2.2019 19:37:47 Detaily
15007 A1P Les Laboratoires Servier Správny poplatok uhradený Právoplatný 11.2.2019 19:38:09 Detaily
15126 A1N Sanofi Pasteur S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 14.2.2019 22:12:04 Detaily
15806 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Rozhodnutý 1.st 26.2.2019 13:18:41 Detaily
15819 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 27.2.2019 11:14:04 Detaily
15125 A1P sanofi-aventis groupe Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.3.2019 14:31:12 Detaily
15124 A1P sanofi-aventis groupe Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.3.2019 14:32:34 Detaily
15127 A1P Pfizer Europe MA EEIG Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.8.2019 10:23:31 Detaily
15129 A1P Pfizer Europe MA EEIG Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.8.2019 10:25:25 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia
application/pdf OOM - ZM - ID 13340 - IO - ... 12.4.2019