[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KR
Zápisnica zo dňa 08.04.2019 per rollam
9.4.2019
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID konania Stav konania o námietkach Konanie začaté od Ukončené Akcia
K 451 Právoplatný 20.3.2019 10:34:46 15.4.2019 14:46:30 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia