[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica zo dňa 4.3.2019 a per rollam 11.3.2019
12.3.2019
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
14788 A1N Baxalta Innovations GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 15.1.2019 8:32:55 Detaily
14789 A1N Baxalta Innovations GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 15.1.2019 8:33:27 Detaily
14790 A1N Baxalta Innovations GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 15.1.2019 8:34:00 Detaily
14910 A1N KYOWA KIRIN Holdings B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 12.11.2018 12:12:37 Detaily
14911 A1N KYOWA KIRIN Holdings B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 12.11.2018 12:22:02 Detaily
14912 A1N KYOWA KIRIN Holdings B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 12.11.2018 12:28:26 Detaily
14949 A1N GlaxoSmithKline Trading Services Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.11.2018 12:26:17 Detaily
14951 A1P sanofi-aventis groupe Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.11.2018 16:47:06 Detaily
15006 A1N Novartis Europharm Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.11.2018 15:12:09 Detaily
15035 A1P Roche Registration GmbH. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.11.2018 13:07:54 Detaily
15082 A1N Takeda France SAS Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.11.2018 17:42:58 Detaily
15084 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.11.2018 12:41:28 Detaily
15094 A1N Gilead Scienses Ireland UC Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.11.2018 16:07:20 Detaily
15104 A1N Mylan IRE Healthcare Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.11.2018 20:36:47 Detaily
15729 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.2.2019 11:25:20 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia