[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KR
Zápisnica zo dňa 14.01.2019 per rollam hlasovanie
14.1.2019
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID konania Stav konania o námietkach Konanie začaté od Ukončené Akcia
K 439 Právoplatný 21.12.2018 17:24:17 14.1.2019 14:00:10 Detaily
K 440 Právoplatný 21.12.2018 17:29:47 14.1.2019 14:00:04 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia