[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KR
Zápisnica zo dňa 06.12.2018
6.12.2018
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID konania Stav konania o námietkach Konanie začaté od Ukončené Akcia
K 432 Právoplatný 16.11.2018 13:06:36 13.12.2018 12:15:48 Detaily
K 433 Právoplatný 16.11.2018 13:41:09 13.12.2018 12:15:42 Detaily
K 434 Právoplatný 16.11.2018 13:52:55 13.12.2018 12:15:34 Detaily
K 435 Právoplatný 20.11.2018 8:53:30 13.12.2018 12:15:28 Detaily
K 436 Právoplatný 20.11.2018 8:56:08 13.12.2018 12:15:20 Detaily
K 437 Právoplatný 20.11.2018 8:57:36 13.12.2018 12:15:53 Detaily
K 438 Právoplatný 22.11.2018 11:28:30 13.12.2018 12:15:15 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia