[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica KK pre lieky zo dňa 23.8.2018
24.8.2018
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
13373 A1N Chiesi Pharmaceutici S.p.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.6.2018 9:34:37 Detaily
13694 A1N Pierre Fabre Médicament Správny poplatok uhradený Právoplatný 4.5.2018 8:38:39 Detaily
13695 A1N Pierre Fabre Médicament Správny poplatok uhradený Právoplatný 4.5.2018 8:46:37 Detaily
13781 A1N Chiesi Orphan B.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 17.10.2018 9:47:13 Detaily
13818 A1N Eisai Europe Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2018 16:32:20 Detaily
13820 A1N Eisai Europe Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2018 16:31:22 Detaily
13830 A1N Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.5.2018 17:26:28 Detaily
13838 A1N Roche Registration GmbH. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2018 15:52:44 Detaily
13880 A1N Orphan Europe SARL Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2018 15:54:51 Detaily
13972 A1N G.L.Pharma GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 12.6.2018 15:11:51 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia