[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica zo dňa 25.-26.6.2018
4.7.2018
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
1 2 >
12491 ZM Celgene Europe Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.3.2018 12:08:31 Detaily
12570 A1N CSL Behring GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 20:27:47 Detaily
12571 A1N CSL Behring GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 20:13:33 Detaily
12572 A1N CSL Behring GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 20:10:17 Detaily
12573 A1N CSL Behring GmbH Správny poplatok uhradený Podaný 16.8.2018 12:54:11 Detaily
12755 A1P AbbVie Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.8.2018 12:55:39 Detaily
12756 A1P AbbVie Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.8.2018 12:56:08 Detaily
12757 A1P AbbVie Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.8.2018 12:56:36 Detaily
12758 A1P AbbVie Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.8.2018 12:56:51 Detaily
12759 A1P AbbVie Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.8.2018 12:57:13 Detaily
12797 A1N NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.3.2018 11:04:38 Detaily
13322 A1N Bayer AG Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 12:31:50 Detaily
13323 A1N Bayer AG Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 12:41:47 Detaily
13324 A1N Bayer AG Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 12:52:55 Detaily
13325 A1N Bayer AG Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 13:00:48 Detaily
13326 A1N Bayer AG Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 13:10:26 Detaily
13336 A1N Baxalta Innovations GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 16:34:30 Detaily
13337 A1N Baxalta Innovations GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 16:48:59 Detaily
13338 A1N Baxalta Innovations GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.3.2018 17:14:25 Detaily
13340 ZM Allergan Pharmaceuticals Ireland Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.10.2018 17:04:01 Detaily
13369 A1N PTC Therapeutics International Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.8.2018 12:53:32 Detaily
13371 A1N PTC Therapeutics International Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 16.8.2018 12:53:42 Detaily
13398 A1N Nova Laboratories Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2018 15:23:13 Detaily
13997 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 14.6.2018 14:02:01 Detaily
13998 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 14.6.2018 14:07:01 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia