[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica zo dňa 27.4.2017 a per rollam 2.5.2017
3.5.2017
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
9145 A1N Gedeon Richter Plc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 3.4.2017 14:37:23 Detaily
10030 A1N Gilead Sciences International Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 23.3.2017 18:32:13 Detaily
10111 A1N Merck Sharp & Dohme Ltd. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.1.2017 15:25:53 Detaily
10157 A1N Pfizer Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.1.2017 16:23:54 Detaily
10158 A1N Pfizer Limited Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.1.2017 16:24:16 Detaily
10416 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 6.3.2017 13:50:12 Detaily
10649 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 6.4.2017 12:45:49 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia