[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zapisnica zo dňa 20.-21.12.2016 II
28.12.2016
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
9361 A1N Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 13:06:58 Detaily
9362 A1N Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 13:07:26 Detaily
9363 A1N Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 13:08:05 Detaily
9364 A1N Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 13:08:24 Detaily
9373 ZM Celgene Europe Limited Správny poplatok uhradený Rozhodnutý 1.st 30.9.2016 12:46:07 Detaily
9374 ZM Celgene Europe Limited Správny poplatok uhradený Rozhodnutý 1.st 30.9.2016 12:46:36 Detaily
9375 ZM Celgene Europe Limited Správny poplatok uhradený Rozhodnutý 1.st 30.9.2016 12:46:52 Detaily
9380 ZM NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 13:34:51 Detaily
9382 A1P Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 13:09:28 Detaily
9384 A1P Janssen - Cilag International N.V. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 13:10:07 Detaily
9400 A1N PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 16:33:54 Detaily
9409 ZM Sanofi -Aventis Deutschland GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.3.2017 16:32:28 Detaily
9427 A1N Gilead Sciences International Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 17:21:23 Detaily
9439 A1N UCB Pharma SA Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 12:38:23 Detaily
9440 A1N UCB Pharma SA Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 12:39:07 Detaily
9441 A1N UCB Pharma SA Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 12:39:29 Detaily
9442 A1N UCB Pharma SA Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 12:39:56 Detaily
9443 A1N EVER Neuro Pharma GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 14:09:44 Detaily
9469 A1N KRKA, d.d., Novo mesto Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 17:31:21 Detaily
9470 A1N Gilead Sciences International Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 17:27:50 Detaily
9471 A1N KRKA, d.d., Novo mesto Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 17:31:45 Detaily
9472 A1N Gilead Sciences International Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 17:52:35 Detaily
9478 A1N Gilead Sciences International Ltd Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2016 18:24:13 Detaily
9497 ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 4.10.2016 14:05:05 Detaily
9747 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 11.11.2016 7:51:32 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia