[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica zo dňa 28.6.2016
1.7.2016
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
8386 A1N ALK-Abelló A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 18:08:35 Detaily
8387 A1N ALK-Abelló A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 18:07:32 Detaily
8444 A1P NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 18:39:40 Detaily
8445 A1P NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 18:47:23 Detaily
8446 A1P NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 18:42:06 Detaily
8447 A1N Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 18:24:43 Detaily
8449 A1N KRKA d.d., Novo mesto Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 22:27:34 Detaily
8463 A1N Bohemia Pharmaceuticals s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 13:57:23 Detaily
8483 A1N Sanochemia Pharmazeutika AG Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2016 18:55:52 Detaily
8888 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2016 9:21:09 Detaily
8889 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2016 9:23:08 Detaily
8890 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2016 9:24:28 Detaily
8891 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2016 9:25:33 Detaily
8892 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.5.2016 9:26:57 Detaily
9003 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 15.6.2016 13:22:09 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici