[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
3777 A3 Fikcia C09CA03 51645 Správny poplatok uhradený 25.10.2013 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
4018 A3 Fikcia
C09AA03,
C09BA03
C09AA03, C09BA03, C09CA07, C09DA03, L02BG04
71823,
71831
71823, 71831, 71839, 51410, 51397, 06394, 06411, 66194, 66180, 89612
Správny poplatok uhradený 5.11.2013 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
4034 A3 Fikcia C10AA05 83578 Správny poplatok uhradený 6.11.2013 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
5038 A3 Fikcia N06AB04 95586 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 9.5.2014 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
5629 A3 Fikcia C09DA03 66194 Správny poplatok uhradený 3.9.2014 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
27 A3 Fikcia N06DA02 79027, 79094 Správny poplatok uhradený 3.1.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
435 CND Fikcia
G04CB01,
C09AA03
G04CB01, C09AA03, C09CA01, G04CA02, C09CA03, C09CA06, C09CA07, C10AA05
36939,
71823
36939, 71823, 71831, 71839, 39074, 02564, 51645, 10189, 06394, 06411, 83557, 83578
Správny poplatok uhradený 16.1.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
498 A1E Právoplatný C09DA06 10989 Správny poplatok uhradený 14.2.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
553 CND Fikcia
N06AB05,
L02BG04
N06AB05, L02BG04, C09BA09, N04BC05, B01AC04, C10AA05
66157,
89612
66157, 89612, 39835, 80802, 78313, 83557, 83578, 83527
Správny poplatok uhradený 15.2.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
672 A3 Fikcia B01AC04 78313 Správny poplatok uhradený 16.3.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
749 CND Právoplatný
N06AB04,
C09AA03
N06AB04, C09AA03, C09DA03, N04BC05, C09BA09, C09CA07, C09BA06, C09CA01, L02BG04
95586,
71823
95586, 71823, 71831, 71839, 66194, 66180, 80802, 39835, 06394, 06411, 66243, 39074, 89612
Správny poplatok uhradený 15.3.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
761 CND Právoplatný G04CB01 36939 Správny poplatok uhradený 15.3.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
946 A3 Fikcia C09CA06, C09DA06
10182,
10189
10182, 10189, 10989
Správny poplatok uhradený 18.4.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
1064 CND Fikcia
G04CB01,
C09AA09
G04CB01, C09AA09, C09CA03
36939,
97089
36939, 97089, 51645
Správny poplatok uhradený 2.5.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
1173 A3 Fikcia N04BC05 80818, 80802 Správny poplatok uhradený 14.5.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
1552 A3 Fikcia C09BA09 39835 Správny poplatok uhradený 25.7.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
1873 A3 Fikcia C09CA01 39062, 39074 Správny poplatok uhradený 10.10.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
1948 CND Fikcia G04CB01, C09AA09 36939, 97089 Správny poplatok uhradený 30.10.2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
25343 H3 Podaný M02AA10
84114,
36532
84114, 36532, 36534
Správny poplatok uhradený 27.4.2022 A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Detaily
307 CND Fikcia L02AE02 76553, 53714 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Abbot Laboratories S.A. Detaily
1226 CND Fikcia L02AE02 53714 Správny poplatok uhradený 11.5.2012 Abbot Laboratories S.A. Detaily
6940 CND Fikcia A09AA02 26525, 26526 Správny poplatok uhradený 4.5.2015 Abbott Arzneimittel GmbH Detaily
7047 A1E Právoplatný A09AA02 2631B Správny poplatok uhradený 31.5.2015 Abbott Arzneimittel GmbH Detaily
327 CND Fikcia J07BB 56079 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Abbott Biologicals B.V. Detaily
2049 CND Fikcia J07BB02 56079 Správny poplatok uhradený 2.11.2012 Abbott Biologicals B.V. Detaily