[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
8 A1E Právoplatný A03FA07 11814 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 PRO.MED.CS PRAHA a.s. Detaily
57 A1E Právoplatný A03FA07 11815 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 PRO.MED.CS PRAHA a.s. Detaily
99 A1E Právoplatný C10AA07 12467 Správny poplatok uhradený 12.1.2012 Belupo, s.r.o Detaily
101 A1E Právoplatný C10AA07 12483 Správny poplatok uhradený 12.1.2012 Belupo, s.r.o Detaily
103 A1E Právoplatný C10AA07 12484 Správny poplatok uhradený 12.1.2012 Belupo, s.r.o Detaily
130 A1E Právoplatný N05AH03 10972 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 ICN Polfa Rzeszów S.A. Detaily
157 A1E Právoplatný N05AH03 10975 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 ICN Polfa Rzeszów S.A. Detaily
168 A1E Právoplatný J07BC01 25093 Správny poplatok uhradený 11.1.2012 GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Detaily
188 A1E Právoplatný A02BC02 43345 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Krka d.d. Novo mesto Detaily
269 A1E Právoplatný A02BC02 43358 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Krka d.d. Novo mesto Detaily
270 A1E Právoplatný N06AX16 38641 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Krka d.d. Novo mesto Detaily
271 A1E Právoplatný N06AX16 38629 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Krka d.d. Novo mesto Detaily
272 A1E Právoplatný N05AH03 89076 Správny poplatok uhradený 14.1.2012 Vipharm S.A. Detaily
273 A1E Právoplatný R06AX27 30401 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Krka d.d. Novo mesto Detaily
276 A1E Právoplatný R06AX27 30403 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Krka d.d. Novo mesto Detaily
280 A1E Právoplatný R06AX27 30405 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Krka d.d. Novo mesto Detaily
305 A1E Právoplatný N02CC04 05617 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 Generics (UK) Ltd. Detaily
308 A1E Právoplatný N06AB10 10209 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Detaily
311 A1E Právoplatný N03AX14 30366 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Detaily
315 A1E Právoplatný N03AX14 30376 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Detaily
316 A1E Právoplatný N03AX14 30394 Správny poplatok uhradený 13.1.2012 PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Detaily
343 A1E Právoplatný L02BG03 20778 Správny poplatok uhradený 14.1.2012 Zentiva k.s. Detaily
357 A1E Právoplatný N05AH03 89078 Správny poplatok uhradený 14.1.2012 Vipharm S.A. Detaily
402 A1E Právoplatný D05AX52 30768 Správny poplatok uhradený 14.1.2012 LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S (LEO Pharma A/S) Detaily
403 A1E Právoplatný N03AX11 45016 Správny poplatok uhradený 14.1.2012 Archie Samuel, s.r.o. Detaily