[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 3 4 5 6 7 > >>
34433 A1E Podaný L04AB01 4878D Správny poplatok uhradený 31.5.2024 BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED Detaily
34432 A1E Podaný L04AB01 4876D Správny poplatok uhradený 31.5.2024 BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED Detaily
34453 A1E Podaný R01AD58 5916E Správny poplatok uhradený 31.5.2024 STADA Arzneimittel AG Detaily
34452 A1E Podaný B01AF02 0565E Správny poplatok uhradený 31.5.2024 STADA Arzneimittel AG Detaily
34451 A1E Podaný B01AF02 0563E Správny poplatok uhradený 31.5.2024 STADA Arzneimittel AG Detaily
34450 A1E Podaný B01AF02 0549E Správny poplatok uhradený 31.5.2024 STADA Arzneimittel AG Detaily
34449 A1E Podaný B01AF02 0547E Správny poplatok uhradený 31.5.2024 STADA Arzneimittel AG Detaily
34425 A1N Podaný L01FX28 4023E 31.5.2024 Roche Registration GmbH. Detaily
34420 A1N Podaný L01FX28 4022E 31.5.2024 Roche Registration GmbH. Detaily
34448 CND Podaný
G04BE03,
J01XX08
G04BE03, J01XX08, L01EX01
1326C,
0872B
1326C, 0872B, 1746D
Správny poplatok uhradený 31.5.2024 Sandoz Pharmaceuticals d.d. Detaily
34446 CND Podaný
L02BX03,
L01EX01
L02BX03, L01EX01, L01BC07, R03AK06
8433D,
7973D
8433D, 7973D, 7971D, 8951D, 9343C
Správny poplatok uhradený 31.5.2024 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Detaily
34417 ZM Podaný R03DX09 2307D, 2305D 31.5.2024 GlaxoSmithKline Trading Services Limited Detaily
34445 CND Podaný L02BX03, L01EG02
8608D,
2212D
8608D, 2212D, 2209D
31.5.2024 Vipharm S.A. Detaily
34444 A3 Podaný V08AB05 77024 Správny poplatok uhradený 31.5.2024 Bayer AG Detaily
34443 CND Podaný
C02KX01,
L01DB03
C02KX01, L01DB03, L01EG02
3226B,
20076
3226B, 20076, 4143E, 4140E
31.5.2024 Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. Detaily
34442 CND Rozhodnutý 1.st N05AH03
64306,
64307
64306, 64307, 64308
31.5.2024 CHEPLAPHARM Registration GmH Detaily
34441 CND Podaný L02BX03 9507D 31.5.2024 HEATON k.s. Detaily
34440 A1N Podaný M01AE52 6437E 31.5.2024 Bausch Health Ireland Limited Detaily
34439 A1N Podaný M01AE52 6436E 31.5.2024 Bausch Health Ireland Limited Detaily
34395 A3 Podaný C07FX06
2158C,
2168C
2158C, 2168C, 2178C
Správny poplatok uhradený 31.5.2024 ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Detaily
33850 A1N Podaný L01FX04 09556 31.5.2024 Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Detaily
34377 A1N Podaný L01EX12 2642D 31.5.2024 Bayer AG Detaily
34384 A1E Podaný C09DX01 0735D Správny poplatok uhradený 31.5.2024 KRKA, d.d., Novo mesto Detaily
34422 CND Podaný
L02BX03,
J05AE10
L02BX03, J05AE10, L01EA02, B01AE07, G04CB02, J05AR03, L01EG02, A10BD07, N04BC05, L01EX01
8021D,
6982C
8021D, 6982C, 2556D, 5576E, 2220C, 2323C, 8507C, 8510C, 9050D, 9052D, 8041A, 7815D
31.5.2024 KRKA, d.d., Novo mesto Detaily
34378 A1N Podaný L01EX12 2643D 31.5.2024 Bayer AG Detaily